Financial aid and save - Pomoc finansowa i oszczędność
follows - następuje