Werbebanner
Werbebanner
Willkommen wähle (Sprache) - Welcome choose (Language) - Witamy wybierz (Język)

LoveIsFriend.de - (Suitable from 18 - Nadaje się od 18) 

 Wähle deine Sprache

 Choose your language

                    Wybierz swój język

Profile photos please FSK 16 only - Zdjęcia profilowe tylko FSK 16 proszę
Profile pictures please only FSK 16 keep to the youth protection. Less is better than more. You can do it privately.
Zdjęcia profilowe tylko FSK 16 proszę przestrzegać przepisów o ochronie młodzieży. Mniej jest lepsze niż więcej. Możesz to zrobić prywatnie.
My Account - Moje kontoNot a member yet? Sign up now!

Online Time Members (30Days) - Członkowie czasu online (30 dni)
Member`s friends - women - Przyjaciele Członka - kobiety

No members found.

Member`s friends - Men - Przyjaciele Członka - Mężczyźni

No members found.

Visitor statistic

Today

Pageviews: 38
Visits: 20
Pages / Visit: ø 2
Members: 0

Yesterday

Pageviews: 83
Visits: 54
Pages / Visit: ø 2
Members: 0

Last 30 days

Pageviews: 4.875
Visits: 1.696
Pages / Visit: ø 3
Members: 7

This month

Pageviews: 827
Visits: 323
Pages / Visit: ø 3
Members: 0

Last month

Pageviews: 4.374
Visits: 1.434
Pages / Visit: ø 3
Members: 7

Total

Pageviews: 28.074
Visits: 11.499
Pages / Visit: ø 2
Members: 40
info and Saving our earth / informacje oraz Ratując naszą ziemię

The only salvation to save our earth is to bring down the population. Therefore you have to go this way except for climate friendly alternatives. Distribution of poor countries condoms.

Jedynym ratunkiem dla naszej ziemi jest zmniejszenie populacji. Dlatego musisz iść tą drogą, z wyjątkiem alternatyw przyjaznych dla klimatu. Dystrybucja prezerwatyw z krajów biednych.


Chat and forum are still more friendly to FSK 16.
Czat i forum są jeszcze bardziej przyjazne dla FSK 16.